Integracja

Program integracyjny w całości realizowany będzie w agroturystyce Bora Zdrój (patrz: Informacje Organizacyjne), gdzie również odbywać się będzie Gra Główna. Przewidujemy różnego rodzaju warsztaty hobbystyczne (niekoniecznie związane z samymi larpami), improwizacje i/lub krótkie, niewymagające gry. 

Szczegółowy harmonogram w przygotowaniu :)